özkanyilmazhukuk

AİLE HUKUKU

Büromuz, aile hukukundan kaynaklanan boşanma, velayet, mal rejimi tasfiyesi ve diğer hukuki ihtilafların çözümü konusunda bilgi ve deneyime sahiptir.