özkanyilmazhukuk

KENTSEL DÖNÜŞÜM HUKUKU

Büromuz, 6306 sayılı Afet Riski Alanındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapıların tespiti, yıkımı ile işbu kanun kapsamında malik ve kiracılardan kaynaklı hukuki ihtilafların arabuluculuk ve dava yoluyla çözümü hususunda bilgi ve deneyime sahiptir.